Puikūs edukacinio konkurso „Olympis 2016 – Rudens sesija“ rezultatai

 

 intro narcizai18

Puikūs edukacinio konkurso „Olympis 2016 – Rudens sesija“ rezultatai

               Edukaciniame konkurse „Olympis 2016 - Rudens sesija“ dalyvavo 65 Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos mokiniai. Jie pasirinko atlikti lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, informacinių technologijų, biologijos, geografijos, fizikos konkursų užduotis. Daugiausia mokinių dalyvavo anglų kalbos ir matematikos konkursuose. 32 mokiniams buvo išdalintos padėkos už dalyvavimą konkurse. 25 mokiniai buvo apdovanoti pirmojo laipsnio diplomais, 21– antrojo laipsnio diplomais, 18 – trečiojo laipsnio diplomais. 3b klasės mokiniai Gerda Greičiūtė ir Augustas Baltrūnas (anglų kalba), 7b klasės mokinė Emilija Kėvelaitytė (matematika) bei 8a klasės mokinė Milena Luckutė (informacinės technologijos) buvo apdovanoti edukacinio konkurso „Olympis 2016 – Rudens sesija“ nugalėtojų medaliais. Visi mokiniai buvo apdovanoti žaidimais „Olympis tankiukai“ bei tušinukais.

          Mokinius dalyvauti edukaciniame konkurse, pasitikrinti savo žinias ir loginį mąstymą , palyginti savo gebėjimus su kitų Lietuvos mokyklų mokinių gebėjimais  skatino mokomųjų dalykų mokytojai. Dėkojame visiems dalykų  mokytojams, paraginusiems mokinius dalyvauti konkurse, bei visiems mokiniams, kurie atrado laiko papildomai „pamankštinti“ savo protą ir pradžiugino rezultatais.

                             Metodinės tarybos pirmininkė Vilija Brusokienė