Pirmieji rimti profesiniai sprendimai

 

 intro ruduo18

Pirmieji rimti profesiniai sprendimai

      1 Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos dešimtokams lapkričio 22 dieną klasės auklėtoja Nijolė Birštonienė suorganizavo išvyką į Marijampolės profesinio rengimo centrą. Jame moksleiviams atsirado puiki galimybė priimti pirmus rimtus profesinius sprendimus. Centre mokinių jau laukė karjeros specialistai.

       Visos pažintinės ekskursijos metu mūsų mokyklos mokinius lydėjo centro darbuotoja Virginija Žukauskienė, kuri įdomiai ir patraukliai pristatėmodernią mokymo bazę, aprūpintą vadovėliais ir profesine literatūra, supažindino su šiuolaikišku sektoriniu centru ir kitomis erdvėmis. Karjeros koordinatorė Irma Petraškaitė perskaitė informatyvų pranešimą apie centrą: platų jo pirminio profesinio mokymo programų pasirinkimo spektrą, priėmimo sąlygas, vykdomus įvairius projektus, meistriškumo konkursus mokiniams ir kitas įdomias veiklas. Mokiniai sužinojo, kad Marijampolės profesinio rengimo centras yra  EfVET ( European Forum for Technical and Vocational Education and Training) narys,  o tai leidžia rasti partnerių visose Europos šalyse ir gerina besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai.

       Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos pedagogams ne tas pats, kuriuo gyvenimo keliu norės pasukti jų mokiniai. Todėl auklėtinių ateities karjeros planavimu rūpinamasi jau šiandien. Sudaromos  sąlygos visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas.

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja Laima Vaičiūnie