Augink. Rūpinkis. Mylėk. / Gyvulininkystė ir aš

 

 intro narcizai18

Augink. Rūpinkis. Mylėk. / Gyvulininkystė ir aš.

 

 ŠVIEČIAMOJI GYVULININKYSTĖS PROGRAMA

Gyvulininkystės sektoriaus plėtrai Lietuvoje yra ne tik palankios gamtinės sąlygos,  bet ir  jau susiformavusios gyvulių auginimo tradicijos bei sukaupta nemenka patirtis. Gyvulininkystė yra sudėtinė žemės ūkio dalis, apimanti gyvulių auginimą ir jų naudojimą maisto, žaliavų, organinių trąšų gamybai bei kitiems žmonių poreikiams tenkinti. Dėl demografinės situacijos kaime (jaunuoliai masiškai palieka tėviškes) neišvengiamai ima trūkti žemės ūkio specialistų, ypač gyvulininkystės technologų. Siekiant skatinti domėjimąsi gyvulininkyste, gerinti dirbančiojo šioje srityje įvaizdį, vaikams ir jaunuoliams pristatoma gyvulininkystės šaką, sudarant galimybes susipažinti ūkininko ūkyje su perspektyviomis ir šiuolaikiškomis gyvulių auginimo technologijomis ir gyvulinės produkcijos perdirbimu.

Įgyvendinant programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.

Programa skirta:

-  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams (I modulis);

-  pradinio ugdymo (1-4 klasių) moksleiviams (II modulis);

-  pagrindinio ugdymo (5-8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviams (III modulis).

Šviečiamoji gyvulininkystės programa, siekiama prisidėti prie gyvulininkystės sektoriaus plėtros Lietuvoje skatinimo.

Programos tikslas - skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste.

Daugiau informacijos rasite:

-          Žemės ūkio ministerijos internetiniame puslapyje;

-          Projekto Facebook paskyroje.

Šviečiamosios gyvulininkystės programa

         Mūsų mokykla antrą kartą pateko tarp ugdymo įstaigų, kuriose bus įgyvendinta Šviečiamoji gyvulininkystės programa (Programa), skirta paskatinti vaikus ir jaunimą domėtis gyvulininkyste. Tai programa, kuria siekiama užpildyti žinių apie gyvulininkystę spragas. Ji parengta trims skirtingoms amžiaus grupėms - darželinukams (I modulis), pradinukams (II modulis) ir 5-8 klasių mokiniams (III modulis). Pritaikyta mokomoji medžiaga bei metodinė medžiaga pedagogams. Mes dalyvaujame III modulyje. Per biologijos bei technologijų pamokas bus integruojamos veiklos, kurių metu mokiniai bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis. Mokiniai žiūrės vaizdinę medžiagą, atliks užduotis pratybose ir kita.

          Aktyvūs mokiniai bus apdovanoti organizatorių dovanomis: maišeliais sportiniai aprangai, CD. Projekto metu organizatorių lėšomis moksleiviai galės susipažinti su gyvulininkyste – bus organizuojamos išvykos į ūkininkų ūkius, mokslo ir studijų institucijas (eksperimentiniai ūkiai, laboratorijos, Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras ir kt.), kuriose laikomi ūkiniai gyvūnai

         Šviečiamoji veikla vyks iki 2017/2018  mokslo metų pabaigos.

                             Rita Dijokienė

Augink. Rūpinkis. Mylėk.

P5180024Gegužės 18 d. grupė 6a, 6b ir 7b klasės mokinių, dalyvaujančių Šviečiamosios gyvulininkystės programoje, lankėsi Aleksandro Stulginskio universitete ir dalyvavo šviečiamajame renginyje „Augink. Rūpinkis. Mylėk“. Studijų skyriaus vyr. vadybininkas Antanas Girčys surengė ekskursiją po universitetą. Mokiniai lankėsi atnaujintose auditorijose, sumaniosios gyvulininkystės, gyvulininkystės technologijų, mašinų serviso laboratorijose, bibliotekoje, mėsos kokybės tyrimų laboratorijoje.

Skaityti daugiau...