Dalykų moduliai

 

 edited intro flioksai

Dalykų moduliai

                                                      PATVIRTINTA

                                                      Marijampolės Rimanto Stankevičiaus

                                               pagrindinės mokyklos direktoriaus

                                               2017-03-30 įsakymu Nr. V-23

 

MARIJAMPOLĖS RIMANTO STANKEVIČIAUS PAGRINDINĖ MOKYKLA

DALYKŲ MODULIŲ PROGRAMOS 2017-2018  MOKSLO METAMS

Eil. Nr. Programos pavadinimas Mokytojas Klasė Val. skaičius Trumpas turinys
                                                                        Lietuvių kalba
1. „Lietuvių kalbos uždaviniai ir žaidimai“ J. Papečkytė 5 1 Leksika, fonetika, žodžio ir kalbos dalys, skyryba
2. „Kalbos labirintai“ J. Papečkytė 7 1 Teksto kūrimas, suvokimas, kalbos kultūra.
3. „Rašybos ir skyrybos įgūdžių ugdymas“ V. Žilinskaitė 8 1 Rašybos ir skyrybos įgūdžių įtvirtinimas
4. „Rašybos ir skyrybos įgūdžių ugdymas“ I. Ūkelienė 8 1 Rašybos kartojimas, skyrybos įgūdžių įtvirtinimas.
5. „Kalbos vartojimo ugdymas“ J. Papečkytė 9 1 Viešo kalbėjimo, teksto suvokimo įgūdžių ugdymas.
                                                                           Anglų kalba
6. „Linksmoji gramatika“ D. Veselgienė 3 1 Anglų kalbos gramatikos gebėjimų gilinimas
7. „Aš angliškai kalbančiame pasaulyje“ O. Grušelionienė 5 1 Komunikavimo anglų kalba kompetencijos tobulinimas
8. „Aš angliškai kalbančiame pasaulyje“ V. Lišauskienė 6 1 Bendravimo anglų kalba gebėjimų įtvirtinimas ir pagilinimas
9. „Anglų kalbos gramatika“ V. Lišauskienė 7 1  Anglų kalbos gramatikos taisyklių įtvirtinimas
10. „Gramatikos žinių gilinimas“ V. Lukšytė 8 1 Gebėjimo taisyklingai vartoti gramatines formas gilinimas
11. „Kalbėkime laisvai“ O. Grušelionienė 9 1 Kalbėjimo teksto klausymo ir suvokimo įgūdžių gilinimas
                                                                            Matematika
12. „Skaičių pasaulis“ A. Kovzonienė 4 1 Skaičių teorijos, tekstinių  uždavinių sprendimas.
13. „Matematika kitaip“ G. Vencienė 4 1 Loginio mąstymo ugdymas
14. „Matematikos žinių gerinimas“ V. Brusokienė 8 1 Matematikos žinių spragų likvidavimas
15. „Matematikos žinių gilinimas“ V. Brusokienė 10 1 Matematikos žinių gilinimas, kartojimas, pasiruošimas PUPP.

_______________

Prašymo MS Word formą dėl modulio pasirinkimo galite parsisiųsti iš: Veikla>Dokumentų formos