Mokinio elgesio taisyklės ir atsakomybė

 

 gruodis17