Vaiko gerovės komisija

 

 edited intro flioksai

Vaiko gerovės komisija

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Vaiko gerovės komisija

(patvirtinta Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymus Nr. V-54   „Dėl vaiko gerovės komisijos sudėties“):

Komisijos pirmininkė – Vida Bačinskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Neringa Kavaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos sekretorė – Aurelija Kovzonienė, pradinių mokytoja metodininkė.

Komisijos nariai:

Violeta Altuchova, psichologė;

Olivija Barzdaitienė, vyresnioji socialinė pedagogė;

Vilma Lišauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;

Helena Markevičiūtė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;

Rūta Burbienė, logopedė, specialioji pedagogė;

Žaneta Skinkienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Rasa Ūkelienė, vyresnioji socialinė pedagogė;

Gražina Vencienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Daiva Veselgienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;

Žydrūnė Zubrickienė, muzikos vyresnioji mokytoja.