Vaiko gerovės komisija

 

 intro ruduo18

Vaiko gerovės komisija

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Vida Bačinskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

komisijos pirmininko pavaduotoja – vyresnioji socialinė pedagogė Rasa Ūkelienė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo bei smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų prevencijos sritį;

komisijos sekretorė – Aurelija Kovzonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Komisijos nariai:

Violeta Altuchova, psichologė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo sritį;

Olivija Barzdaitienė, vyresnioji socialinė pedagogė, koordinuoja smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos sritį;

Vilma Lišauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, koordinuoja karjeros sritį;

Helena Markevičiūtė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, 8b klasės auklėtoja, koordinuoja smurto ir patyčių prevencijos sritį;

Rūta Burbienė, logopedė, specialioji pedagogė, koordinuoja įtraukiojo ugdymo sritį;

Žaneta Skinkienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, koordinuoja psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos sritį;

Erika Venckevičienė, pradinių klasių mokytoja, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo sritį;

Žydrūnė Zubrickienė, muzikos vyresnioji mokytoja, 10 klasės auklėtoja, koordinuoja karjeros sritį.