Pamoka kitaip

 

 intro wint18

Pamoka kitaip

20170320 092951 HDR resizedLygiai prieš metus kartu su pradinių klasių mokytojomis Reda Pažėriene, Vaida Žukauskiene bei  Aušra Žemaitaitiene suplanavome, kaip paįvairinti mokinių ugdymą integruojant geografijos, biologijos ir pasaulio pažinimo pamokas. Balandžio mėnesį vyko netradicinių  pamokų ciklas ketvirtų klasių  mokiniams. Pamokas vedė geografijos vyresnioji mokytoja Nijolė Birštonienė bei biologijos mokytoja metodininkė Rita Dijokienė.

Mokytojos dalyvauja projekte Erasmus + KA1 ir vasario mėnesį lankėsi Anglijos pradinėje mokykloje. Ten įgytas žinias ir pritaikė šiose ketvirtokams skirtose pamokose. Pamokų tikslas: mokymo erdvių pakeitimas (pamokos vyko geografijos kabinete), geriau išmokti mokomąjį dalyką,  ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, komunikavimo ir mokėjimo mokytis, kurti refleksijos ir lyderystės kultūrą klasėje ir mokykloje. Pamokose  mokiniai darbus atliko  savarankiškai, kelė klausimus, ieškojo  atsakymų  bei skirtingais metodais nagrinėjo pamokos  temą. Mokytojos pamokoje dirbo  daugiau buvo kaip pagalbininkės ir tik apie 10 procentų pamokos buvo skirta temos pristatymui bei demonstarcijai.

          Kiekvienoje klasėje buvo pasirinktos skirtingos temos: „Pasaulio gyventojai“- 4a klasėje,  „Kas  ji, mūsų Žemė? “-  4 b klasėje,   „Žemynai“ -  4 c klasėje.  Labiausiai patiko stebėti mokinių  darbą grupėse, kai jie kūrė plakatus apie Žemę, ieškojo atsakymų, apibūdino, kaip mūsų Žemė atrodo iš kosmoso. Savo kūrybiškumą  mokiniai atskleidė kurdami „Žemynų  pasus“. Juose pateikė pagrindinę statistinę  informaciją apie žemynus. Mokiniams buvo palikta galimybė nuolatos rinkti įdomią informaciją ir vis papildyti ja savo darbus per visus mokslo metus. Ne mažiau kūrybiška ir įdomi užduotis – karikatūrų, susijusių su pasaulio ir Lietuvos demografinėmis problemomis, apibūdinimas. Mokiniams patiko įsivaizduoti, kad jie yra šalies vadovai ir sprendžia problemas, susijusias su migracija  ir gyventojų mažėjimu Lietuvoje bei  teikė siūlymus šioms problemoms spręsti. Grupės pristatė ir įsivertino savo darbus.

        Mums, mokytojams, tai  iššūkis ir nauja patirtis  vedant tokias  pamokas. Gera proga susipažinti  su būsimais mokiniais bei pažinti  jų  gebėjimus.  O mokiniams patiko pakeisti ugdymo aplinką, užduočių įvairovė ir jų pateikimo metodai bei darbas grupėse.Dabartinės mokymo programos sudaro galimybę taikyti naujoviškus metodus, kurie skatina mokinių savarankiškumą, loginį mąstymą, aktyvų dalyvavimą ugdymo procese. Šiandienos mokyklai rūpi ugdyti visapusišką žmogų, o ne vien perteikti jam žinias.

                           Geografijos vyresnioji mokytoja Nijolė Birštonienė