4a klasės edukacinė išvyka į Klaipėdą

 

 18 intro

4a klasės edukacinė išvyka į Klaipėdą

       20171017 130214  Pagal mokykloje vykdomą neformaliojo vaikų švietimo plėtros projektą spalio 17 dieną 4a klasės mokiniai su mokytoja Aurelija Kovzoniene ir socialine pedagoge Olivija Barzdaitiene vyko į Klaipėdos Pilies muziejų. Mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje ,,Įdomioji archeologija“. Sužinojo, kad Pilies muziejus įsikūręs po žemės pylimu – bastionu esančiu princo Frydricho poternoje, kurioje XVII a. buvo laikoma artilerija. Susipažino su Klaipėdos pilies ir miesto raida XIII–XVII a.

Pamatė eksponatus,kurie buvo išdėstyti stenduose pagal atskirus pilies ir miesto raidos XIII–XVII a. etapus. Vaikai pamatė kuršių ginklus, papuošalus, schemą-maketą  „Klaipėdos pilies ir miesto situacija XIII–XVI a.“. Taip pat XIV–XV a. Klaipėdos pilyje rastus įvairius buities daiktus, atkastas pilies liekanas. Susižavėję apžiūrinėjo vieną iš svarbiausių muziejaus eksponatų – XVI a. auksinį, brangakmeniu inkrustuotą žiedą. 

      Išklausę pasakojimų, apžiūrėję ekspoziciją, mokiniai buvo pakviesti pažaisti viduramžių žaidimų.  Perėję seniausiu Klaipėdoje XVI a. grindiniu, mokiniai užlipo ant Frydricho bastiono pasigrožėti miesto panorama. Kelionė buvo įdomi  ir turininga.

Mokytoja Aurelija Kovzonienė