Džiugina tarptautinio edukacinio konkurso „Olympis 2017 – Rudens sesija“ rezultatai

 

 18 intro

Džiugina tarptautinio edukacinio konkurso „Olympis 2017 – Rudens sesija“ rezultatai

          Malonu žinoti, kad 2017 metų lapkričio 1-30 dienomis keturiasdešimt vienas Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos mokinys dalyvavo „Olympis 2017 – Rudens sesija“ įvairių mokomųjų dalykų konkursuose. Keturi mokiniai (Erikas Kėvelaitis 5c kl., Ugnė Antanaitytė 6a kl., Juventa Merkelytė 7a kl., Žilvinas Venclova 7a kl.) buvo apdovanoti medaliais. Mokinių žinios ir gebėjimai buvo įvertinti 71 diplomu ir 9 padėkomis. I laipsnio diplomų gavome 29, II – 22, III – 20.

          Dėkojame aktyviems mokiniams, dalyvavusiems konkursuose, ir jų mokytojams, paraginusiems  pasitikrinti ir įsivertinti savo žinias „Olympis 2017 – Rudens sesijoje“.

            Mokyklos metodinės tarybos pirmininkė Vilija Brusokienė