Pratęsiamas prašymų priėmimas dėl vaikų vasaros poilsio dalinio finansavimo Jurgežerių „Gintaro poilsiavietėje“

 

 18 intro

Pratęsiamas prašymų priėmimas dėl vaikų vasaros poilsio dalinio finansavimo Jurgežerių „Gintaro poilsiavietėje“

jurg
Prašymų „Skirti vasaros poilsio dalinį finansavimą Jurgežerių „Gintaro poilsiavietėje” priėmimas pratęsiamas iki 2018 metų gegužės 18 dienos. Prašymai priimamai Savivaldybės administracijos gyventojų priimamojo 1 „langelyje“.

Asmenys, besikreipiantys  dėl vaikų vasaros poilsio dalinio finansavimo, pateikia:

1. Prašymą ,,Skirti vasaros poilsio dalinį finansavimą Jurgežerių ,,Gintaro poilsiavietėje” (užpildo vietoje).

2. 2017-2018 m. m. savivaldybės dalykinių olimpiadų, konkursų, individualių sporto šakų varžybų laimėtojų, respublikinių, tarptautinių dalykinių olimpiadų, konkursų, individualių sporto šakų varžybų laimėtojų ir/ar prizininkų diplomų/padėkų kopijas, besikreipiantys dėl gabiųjų mokinių vasaros poilsio dalinio finansavimo.

Asmenims, gaunantiems socialinę paramą mokiniams ir vaikams iš socialinės rizikos šeimos, besikreipiantiems dėl vaikų 2018 metų vasaros poilsio dalinio finansavimo, papildomų dokumentų pateikti nereikia. Šiuo atveju pateikiamas tik Prašymas.

Vaikų vasaros poilsis finansuojamas iš Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų ir vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) įmokų. Tėvai (globėjai, rūpintojai) po 55 (penkiasdešimt penkis) eurus už kiekvieno vaiko kelialapį mokės Marijampolės savivaldybės vaikų 2018 metų vasaros poilsį vykdančiai VšĮ „Gintaro poilsiavietė“ (Marijampolė, Vytauto g. 17, 211 kabinete, VšĮ „Gintaro poilsiavietė“ administracijoje).


Valdimantas Kvietkauskas,
Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausiasis specialistas