Olweus mokinių apklausos apie patyčias rezultatai

 

intro vasara

Olweus mokinių apklausos apie patyčias rezultatai

OLWEUS 2019 m. kovo 6 d. mokykloje lankėsi Olweus patyčių prevencijos programos instruktorė Rūta Žitkienė. Ji pristatė 2018 m. lapkričio mėn. atliktos Olweus mokinių apklausos apie patyčias rezultatus.

Galime pasidžiaugti, kad per pastaruosius metus patyčių apraiškų mūsų mokykloje sumažėjo. 2017 m. lapkričio mėn. mokinių, iš kurių buvo tyčiojamasi 2-3 kartus per mėnesį per paskutinius keletą mėnesių, skaičius buvo 11,7 proc. visų apklausoje dalyvavusių moksleivių.

2018 m. lapkričio mėn. šis skaičius buvo 9,8 proc. visų 3-10 klasių mokinių (8 proc. mergaičių ir 11 proc. berniukų). Lyginant visų Olweus patyčių prevencijos programoje dalyvaujančių mokyklų rezultatus, tai ženkliai mažesnis skaičius – bendras Lietuvos vidurkis siekia 16 proc.

Lyginant atskiras klases, pastebėta, kad daugiausia mergaičių ir berniukų, patiriančių patyčias, mokosi septintose klasėse, o mažiausiai – trečiose ir dešimtoje klasėse. Paauglystė yra sudėtingas amžiaus tarpsnis žmogaus gyvenime, kada ieškoma savęs, vyksta tapatybės krizės, ypač svarbus tampa draugų požiūris, siekiama lyderiauti ir surasti savo vietą.

Mokinių saugumas – vienas reikšmingiausių kriterijų, kuriuos nurodo tėvai, paklausti apie gerą mokyklą jų vaikams (2018 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros apklausos duomenys). Tėvams svarbu, kad mokykloje vyrautų gera emocinė aplinka, dirbtų geri mokytojai, kurie teiktų veiksmingą pagalbą įvairių poreikių mokiniams. Siekdami dar labiau sumažinti mokinių, patiriančių patyčias, skaičių, jau pradėjome įgyvendinti savo pačių parengtą socialinio emocinio ugdymo prevencinę programą. Tikimės, kad visų mokyklos bendruomenės narių atidumas, geranoriškumas, bendradarbiavimas ir tarpusavio pagalba padės užtikrinti saugią bei emociškai palankią ugdymosi aplinką.

                 Informaciją paruošė socialinė pedagogė Rasa Ūkelienė