Kūrybinės dirbtuvės „Kasdieniai objektai kūryboje“

 

 intro spring 19

Kūrybinės dirbtuvės „Kasdieniai objektai kūryboje“

IMG 1656Kovo 25 - 27 dienomis mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo kūrybinių dirbtuvių cikle „Skulptūra ir ready - made kūryboje“. Į jas buvo pakviesti 5-8 klasių mokiniai, kurie geba „matyti giliau“. Į šias dirbtuves mokinius pakvietė galerija AV 17. Per renginį mokiniai susipažino su šiuolaikinio objekto, skulptūros, instaliacijų menu. Tai buvo mokiniams ne tik puiki galimybė išreikšti save, bet ir atkreipti dėmesį į vartojimo kultūrą, sąmoningumo skatinimą bei suteikti ekologinę potekstę kuriamam intelektualiam ir visuomenei aktualiam menui.

Užsėmimus vedė jauni ir šaunūs menininkai bei pedagogai.

Alberta Šaukaitytė – dailės mokytoja ir meninkė, dirbanti su keramika ir perfomansu. Ji vedė kūrybines, judrias užduotis, per kurias mokiniai siekė išlaisvinti kūrybingumą ir mąstymą per judesį naudodami tik savo kūną ir minimalias rašymo priemones.

Neringa Zakarauskaitė (buvusi mūsų mokyklos mokinė) – iliustratorė, dizainerė, tarpdisciplininio meno kūrėja - supažindino su darniu menu, šiuolaikine skulptūra, ready – made. Papasakojo, kas naudoja šį meną, apie   pradininkus Lietuvoje ir užsienyje.

Simonas Nekrošius – garso meno, garso skulptūrų, instaliacijų ir objektų kūrėjas. Jis supažindino mokinius su savo konstruojamais instrumentais, kuriuos kuria iš įvairių artimiausioje aplinkoje rastų daiktų. Moksleiviai su Simonu eksperimentavo, bandė išgauti skirtingus sąskambius, kūrė instrumentus.

Jolita Vaitkutė - pasaulinio garso menininkė, naudojanti maistą ir kasdienius objektus kuriamiems instaliacijoms, perfomansams, iliustracijoms bei portretams. Ji supažindino su savo veikla, darbais bei mokė naujo, kitokio žiūrėjimo kampo į objektus, kuriuos matome kasdien. Iš atsineštų daiktų ar daiktų, kuriuos rado savo kuprinėse, mokiniai kūrė, žvelgė kitaip į šalia esančius daiktus.

Kiekvienas mokinys turėjo galimybę atsiskleisti jam priimtinoje srityje, išreikšti save. Grįžę mokiniai tarpusavyje bei su bendraklasiais dalinosi įspūdžiais, rodė sukurtų daiktų nuotraukas bei patys ieškojo daugiau informacijos apie juos mokiusius menininkus, žavėjosi jų laisvumu, mokėjimu „matyti kitaip ir giliau“.

Technologijų mokytoja Rita Dijokienė,

dailės mokytoja Ernesta Boželytė – Liobienė,

neformaliojo ugdymo organizatorė Eglė Alenskaitė