Siūlome paskaityti

 

ruduo 2020 11

Siūlome paskaityti

               knygMokyklos bibliotekoje jau galime paskaityti Andy Hargreaves, Michael Fullan knygą „Profesinis kapitalas. Ugdymo pertvarka kiekvienoje mokykloje. Leidėjas „Eugrimas” ( 2019).

Ši knyga yra išversta į lietuvių kalbą ir išleista įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 3“ (2017–2021). Projektą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vykdo Nacionalinė švietimo agentūra kartu su partneriais – VšĮ Mokyklų tobulinimo centru bei ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu. Projekto siekis – auginti Lietuvos švietimo profesinį kapitalą, kurį sudaro sprendimų priėmimo kapitalas: pasitikėjimas žmonėmis ir jų įgalinimas savarankiškai priimti sprendimus; žmogiškasis kapitalas: kiekvienas žmogus, jo kompetencijos, išsilavinimas, kultūra; socialinis kapitalas: pasitikėjimu grindžiami žmonių tarpusavio ryšiai, priklausymas bendruomenėms ir tinklams, savitarpio pagalba.

Leidinį rekomenduojame visiems asmenims, atstovaujantiems švietimo bendruomenę. Knygoje pateikiama informacija ir idėjos bus naudingos gerinant švietimo kokybę.

Mokyklos bibliotekos informacija