Beveik SUAUGĘS. AUGĘS SU pasaka?

 

progimnazija virselis

Beveik SUAUGĘS. AUGĘS SU pasaka?

       DSC 0275„<...> Kas sumaniau, jei ne pasaka, skatina augančio žmogaus kritinį mąstymą, visu grožiu atverdama takoskyrą tarp gėrio ir blogio, savęs ir pavojingo piktadario, ir moko veikti ryžtingai, ieškant ir susigrąžinant apgaule išviliotus ar pagrobtus mylimus artimuosius ar šeimą maitinantį stebuklingą stalelį.

 

Kur vaizdingiau, jei ne pasakoje, besivystančiai asmenybei atskleidžiama sąžinės tyrumo, atsakingo veikimo ir širdies skaidrumo vertybės bei puoselėjamas supratimas apie mažo žmogaus dideles galimybes dalyvauti pasaulio bendruomenės sprendimų priėmimo procese, kai visų niekinamas pasakos trečias brolis laimi valdovo karūną“, - sako „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų autorė ir vadovė Akvilė Sadauskienė.

Rugsėjo 23-24 d. progimnazijos 6 ir 7 klasių mokiniai, klausydami gerb. Akvilės sekamos pasakos ir atlikdami kūrybiškai pateiktas edukacines užduotis, mokėsi neįprastu būdu – per pasaką suvokti ir valdyti emocijas, bendrauti ir bendradarbiauti, stiprino pasitikėjimą savimi, ugdė teigiamą santykį su savimi ir aplink esančiais. Buvo gražu stebėti, kaip paaugliai, kuriems taip svarbu būti matomiems ir išgirstiems, patys atidžiai ir susidomėję matė, klausė ir girdėjo...

Ačiū gerb. Akvilei už nuoširdų, pozityvų ir kūrybišką bendravimą su mūsų mokiniais, dalyvavimą įgyvendinant prevencinio projekto „Kartu mes galim“ veiklas.

Socialinė pedagogė Rasa Ūkelienė