Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

 

intro vasara

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2020 m. nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai nevyks