Specialistai

 

progimnazija virselis

Specialistai

Ruta Burbiene

Specialioji pedagogė, logopedė

Rūta Burbienė 

 

 

 

Logopedo teikiamos paslaugos:

 • nustato moksleivių kalbos sutrikimus, atlieka kalbėjimo sutrikimų korekciją;
 • teikia konsultacinę pagalbą tėvams visais kalbėjimo korekcijos klausimais;
 • konsultuoja tėvus dėl vaikų mokymo užduočių atlikimo namuose.

Specialiosiojo pedagogo teikiamos paslaugos:

 • atlieka pedagoginį mokinių įvertinimą;
 • nustato mokinių žinių, gebėjimų, įgūdžių lygį ir jų atitikimą mokymo
 • programoms parengti;
 • numato ugdymo tikslus, uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus,
 • atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius ir galimybes;
 • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį,
 • atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

Psichologo teikiamos paslaugos:

 • įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymosi programas;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinės, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • šviečia moksleivius ir jų tėvus vaiko raidos, psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Socialinė pedagogė

Rasa Ūkelienė

 Tel. nr.: +37061698725
El. Paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

 

  

barzdaitieneSocialinė pedagogė ir mokytojo padėjėja

Olivija Barzdaitienė

 Tel. nr.: +37061698725 
El. Paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

 

Socialinių pedagogų teikiamos paslaugos:

 • padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio problemų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę - pedagoginę pagalbą;
 • rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
 • organizuoja ir koordinuoja socialinės pagalbos teikimą;
 • atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
 • inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir šeimos poreikiams patenkinti, gavimą;
 • atstovauja ir gina vaikų teises teisėsaugos ir kitose srityse;
 • rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
 • informuoja apie smurto prieš vaikus atvejus Vaiko teisių apsaugos tarnybą.

good mok logoSveikatos priežiūros specialistė

Evelina Martinkėnaitė

Sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos:

 • teikia sveikatingumo veiklos konsultacijas mokiniams ir jų tėvams;
 • ugdo ir kontroliuoja moksleivių asmens higienos įgūdžius, sveikos
 • gyvensenos gebėjimus, formuoja sveikos mitybos įgūdžius;
 • teikia konsultacijas sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką, nustato šių ligų
 • bendruosius rizikos veiksnius;
 • vykdo užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę;
 • teikia pirmąją pagalbą.

Sveikatos priežiūros specialistės 2017-2018 m.m.veiklos plano ataskaita

Vitalija GvazdaitieneMokytojo padėjėja

Vitalija Gvazdaitienė  (Vaiko auginimo atostogose)

 

 

 

 

Mokytojo padėjėjo teikiamos paslaugos:

 • padeda specialiųjų poreikių mokiniams savarankiškai dalyvauti ugdyme ir
 • popamokinėje veikloje;
 • padeda mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas
 • užduotis, naudotis mokymo priemonėmis;
 • padeda perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi;
 • padeda užsirašyti mokymo(si) medžiagą;
 • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.