Pedagogams - tarptautinės konferencijos padėka

 

 intro pavasaris19

Pedagogams - tarptautinės konferencijos padėka

          Konferencijoje  Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos pedagogai dalyvavo konkurse „Sveikatą puoselėjanti įmonė – 2016“. Jame įvertinti profesinės sveikatos priežiūros aspektai. Konkurse buvo atsižvelgta ir į saugią bei sveiką darbo aplinką, kurioje būtų užtikrinama optimali darbuotojų sveikata. Taip pat buvo vertinama, kaip įmonės politika ir praktika užtikrina sveikatos stiprinimo priemones darbuotojams, parodant sveikos darbo aplinkos kūrimo ir darbuotojų sveikatinimo priemonių vykdymo naudą, pristatant tai, kaip sektiną pavyzdį kitiems.

 

            2016 m. lapkričio 17 d. tarptautinėje konferencijoje, kurią organizavo Higienos institutas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija bei Europos saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) Lietuvos ryšių punktu ir Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, mūsų mokykla, kaip viena iš konkurse dalyvavusių įmonių, buvo apdovanota padėka. Mokyklai  buvo dėkojama už iniciatyvas puoselėjant darbuotojų sveikatinimą, sveikesnės visuomenės kūrimo idėjų plėtrą.

        Marijampolės Rimanto  Stankevičiaus pagrindinė mokykla planuoja sveikatos stiprinimo veiklą ir numato šias veiklos kryptis: saugios ir sveikos mokyklos aplinkos kūrimą, darbuotojų sveikatos stiprinimą, moksleivių,  mokytojų, medikų, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius.

       Laima Vaičiūnienė,

       Marijampolės Rimanto  Stankevičiaus pagrindinė mokykla