Augink. Rūpinkis. Mylėk.

 

 intro pavasaris19

Augink. Rūpinkis. Mylėk.

P5180024Gegužės 18 d. grupė 6a, 6b ir 7b klasės mokinių, dalyvaujančių Šviečiamosios gyvulininkystės programoje, lankėsi Aleksandro Stulginskio universitete ir dalyvavo šviečiamajame renginyje „Augink. Rūpinkis. Mylėk“. Studijų skyriaus vyr. vadybininkas Antanas Girčys surengė ekskursiją po universitetą. Mokiniai lankėsi atnaujintose auditorijose, sumaniosios gyvulininkystės, gyvulininkystės technologijų, mašinų serviso laboratorijose, bibliotekoje, mėsos kokybės tyrimų laboratorijoje.

Apžiūrėjo universiteto sporto sales, aikštynus, bendravo su universiteto profesoriais bei studentais. Mokiniai dėkingi technologijų mokytojai Ritai Dijokienei už suorganizuotą nekasdienišką ir įdomią išvyką.

                             Socialinė pedagogė Rasa Ūkelienė