Augink. Rūpinkis. Mylėk. / Gyvulininkystė ir aš

 

 intro pavasaris19

Augink. Rūpinkis. Mylėk. / Gyvulininkystė ir aš.

 

 ŠVIEČIAMOJI GYVULININKYSTĖS PROGRAMA

Gyvulininkystės sektoriaus plėtrai Lietuvoje yra ne tik palankios gamtinės sąlygos,  bet ir  jau susiformavusios gyvulių auginimo tradicijos bei sukaupta nemenka patirtis. Gyvulininkystė yra sudėtinė žemės ūkio dalis, apimanti gyvulių auginimą ir jų naudojimą maisto, žaliavų, organinių trąšų gamybai bei kitiems žmonių poreikiams tenkinti. Dėl demografinės situacijos kaime (jaunuoliai masiškai palieka tėviškes) neišvengiamai ima trūkti žemės ūkio specialistų, ypač gyvulininkystės technologų. Siekiant skatinti domėjimąsi gyvulininkyste, gerinti dirbančiojo šioje srityje įvaizdį, vaikams ir jaunuoliams pristatoma gyvulininkystės šaką, sudarant galimybes susipažinti ūkininko ūkyje su perspektyviomis ir šiuolaikiškomis gyvulių auginimo technologijomis ir gyvulinės produkcijos perdirbimu.

Įgyvendinant programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.

Programa skirta:

-  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams (I modulis);

-  pradinio ugdymo (1-4 klasių) moksleiviams (II modulis);

-  pagrindinio ugdymo (5-8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviams (III modulis).

Šviečiamoji gyvulininkystės programa, siekiama prisidėti prie gyvulininkystės sektoriaus plėtros Lietuvoje skatinimo.

Programos tikslas - skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste.

Daugiau informacijos rasite:

-          Žemės ūkio ministerijos internetiniame puslapyje;

-          Projekto Facebook paskyroje.

Augink. Rūpinkis. Mylėk.

P5180024Gegužės 18 d. grupė 6a, 6b ir 7b klasės mokinių, dalyvaujančių Šviečiamosios gyvulininkystės programoje, lankėsi Aleksandro Stulginskio universitete ir dalyvavo šviečiamajame renginyje „Augink. Rūpinkis. Mylėk“. Studijų skyriaus vyr. vadybininkas Antanas Girčys surengė ekskursiją po universitetą. Mokiniai lankėsi atnaujintose auditorijose, sumaniosios gyvulininkystės, gyvulininkystės technologijų, mašinų serviso laboratorijose, bibliotekoje, mėsos kokybės tyrimų laboratorijoje.

Skaityti daugiau...

Septintokų pažintis su šviečiamosios gyvulininkystės programa

        P1220820Balandžio 13 - 14 d. įvyko septintokų pažintis su šviečiamosios gyvulininkystės programa. Šį kartą ši programa buvo integruota į technologijų pamokas. Mokiniai ruošėsi maisto gaminimo technologiniams procesams. Įvairiuose informaciniuose šaltiniuose rinko informaciją apie pietums skirtus produktus, grupelėse ruošė pristatymus apie kiaulieną, paukštieną, veršieną, triušieną, avieną ir t.t. Mokiniai išradingai pristatinėjo surinktą informaciją apie mėsos maistinę vertę, subproduktus, patiekalų įvairovę. Buvo peržiūrėti filmai apie gyvulininkystę Lietuvoje.

Skaityti daugiau...