Augink. Rūpinkis. Mylėk. / Gyvulininkystė ir aš

 

 intro pavasaris19

Augink. Rūpinkis. Mylėk. / Gyvulininkystė ir aš.

 

 ŠVIEČIAMOJI GYVULININKYSTĖS PROGRAMA

Gyvulininkystės sektoriaus plėtrai Lietuvoje yra ne tik palankios gamtinės sąlygos,  bet ir  jau susiformavusios gyvulių auginimo tradicijos bei sukaupta nemenka patirtis. Gyvulininkystė yra sudėtinė žemės ūkio dalis, apimanti gyvulių auginimą ir jų naudojimą maisto, žaliavų, organinių trąšų gamybai bei kitiems žmonių poreikiams tenkinti. Dėl demografinės situacijos kaime (jaunuoliai masiškai palieka tėviškes) neišvengiamai ima trūkti žemės ūkio specialistų, ypač gyvulininkystės technologų. Siekiant skatinti domėjimąsi gyvulininkyste, gerinti dirbančiojo šioje srityje įvaizdį, vaikams ir jaunuoliams pristatoma gyvulininkystės šaką, sudarant galimybes susipažinti ūkininko ūkyje su perspektyviomis ir šiuolaikiškomis gyvulių auginimo technologijomis ir gyvulinės produkcijos perdirbimu.

Įgyvendinant programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.

Programa skirta:

-  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams (I modulis);

-  pradinio ugdymo (1-4 klasių) moksleiviams (II modulis);

-  pagrindinio ugdymo (5-8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviams (III modulis).

Šviečiamoji gyvulininkystės programa, siekiama prisidėti prie gyvulininkystės sektoriaus plėtros Lietuvoje skatinimo.

Programos tikslas - skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste.

Daugiau informacijos rasite:

-          Žemės ūkio ministerijos internetiniame puslapyje;

-          Projekto Facebook paskyroje.

Aštuntokų pažintis su šviečiamosios gyvulininkystės programa

      2Kovo 17 d. vyko šviečiamosios gyvulininkystės programos užsiėmimas, skirtas aštuntokams. Šio užsiėmimo metu mokiniai pagilino žinias apie dirbtinę atranką, produktyvumo didinimą, sužinojo, pagal kokius vertingus požymius yra atrenkami galvijai. Buvo puiki proga prisiminti, kuo skiriasi dirbtinė ir gamtinė atranka, kokį vaidmenį čia suvaidino žmogus. Po filmo peržiūros mokiniai atliko praktines užduotis pratybose „Augink. Rūpinkis. Mylėk.“. Užduotys buvo susiję su mėsinių galvijų pažinimu bei jų teikiama nauda.

Skaityti daugiau...

Šviečiamosios gyvulininkystės programos renginys, skirtas šeštokams

        5 Mūsų mokykloje įvyko dar vienas šviečiamosios gyvulininkystės programos renginys. Šį kartą jis buvo skirtas šeštos klasės mokiniams.   Pažiūrėję mokomuosius filmus, mokiniai sutelkė visą dėmesį į avininkystę, ožkininkystę  bei kailinę žvėrininkystę.  Šeštokai aktyviai dalinosi patirtimi, kaip avys bei ožkos mus maitina, girdo, rengia bei šildo. Retas kuris mokinys žinojo, kad avienos sriuba kažkada buvo verdama Užgavėnių šventei ar kad galima rasti tokią didelę sūrių įvairovę. Atlikę užduotis pratybose mokiniai ėmėsi praktinės veiklos – vilnos vėlimo. 

Skaityti daugiau...