EKO mokyklų tinklas

 

ziema2020

EKO aplankalas knygai

Gamtos mokslų metodinė grupė ir biologijos mokytoja A. Motūzienė rudenį organizavo akciją „EKO aplankalas knygai“. Mokiniai buvo skatinami bent vieną knygą, sąsiuvinį ar pratybas aplenkti ne plastikiniu, o draugišku aplinkai aplankalu. Mokiniai buvo labai aktyvūs ir kūrybingi, knygas lenkė aplankalais iš laikraščių, tapetų, atliekamo dovanų popieriaus, medžiagos, senų rūbų, reklaminių lankstinukų, servetėlių, nustebino aplankalais net iš tualetinio popieriaus. Dėkoju technologijų mokytojai R. Dijokienei už paskatinimą ir pagalbą gaminant ekologiškus aplankalus, taip pat 3c klasės mokiniams ir jų mokytojai J. Gudynienei.

Tikiuosi, jog ši akcija taps tradicinė. Juk EKO mokyklos pagrindinis tikslas aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo.

 

Biologijos mokytoja A. Motūzienė

Eko žibintų gaminimas „Įžiebk kalėdinę švieselę“

  1Tai medžiaga, kurią galima perdirbti neribotą kiekį kartų. Išmetus netinkamai į aplinką, irimas gali užtrukti iki 900 metų. Kai kurie mokslininkai teigia, kad šis laikotarpis gali būti ir ilgesnis - net ir iki 1 mln. metų. Tai stiklo duženos. Patekusios į perdirbimo įmones perrūšiavimo linijoje jos atskiriamos nuo įvairių priemaišų bei išrūšiuojamos pagal spalvą. Iš rūšiavimo linijos stiklo duženos patenka į trupintuvą, kuriame yra susmulkinamos ir sveriamos: taip paaiškėja, kokių medžiagų – smėlio, dolomito ar dažiklių - reikės lydymo krosnyje. Iš pilnai išlydyto stiklo masės yra išspaudžiami stiklo lašai, kurie nukerpami specialiomis žirklėmis ir nukreipiami į formavimo mašiną, kurioje suformuojami nauji stiklo gaminiai.

Skaityti daugiau...

APLINKOS TARŠA ŠALIA PROGIMNAZIJOS

Ar kada domėjotės, kiek CO išmeta automobiliai? Kokį triukšmą jie sukelia? Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija dalyvauja EKO mokyklų tinklo veikloje. Spalis buvo skirtas tiriamajai veiklai. Kadangi automobiliai vis dar išlieka vieni didžiausių aplinkos teršėjų, tai 8c klasės mokiniai kartu su geografijos mokytoja Nijole Birštonienė atliko aplinkos teršimo transportu įvertinimą šalia mokyklos esančiose Vasario 16-osios ir Laisvės gatvėse. Buvo įdomu sužinoti, ar šiose gatvėse neviršijama triukšmo ir CO (anglies monoksido) koncentracija.

Veiklos tikslas: nustatyti aplinkos taršą išmetamosiomis dujomis bei triukšmu. Mokiniai skaičiavo pravažiuojančius (į abi puses) automobilius 6 min. tiriamosiose gatvėse. Tuomet jų skaičių padaugino iš 10 ir gavo eismo intensyvumą per valandą. Norėdami gauti išsamesnius duomenis, eismo intesyvumą matavo per piką, vidutinio ir mažiausio intensyvumo metu. Didžiausi automobilių srautai ryte (7.45 val.). Laisvės gatvėje piko metu per valandą pravažiuoja apie 250 automobilių, o Vasario 16-osios – apie 150. Vidutiniškai per valandą Laisvės gatvėje intensyvumas – 190 automobilių, o Vasario 16-osios – apie 100. Automobiliai sukelia dar vieną pavojingą aplinkos taršą – triukšmą, matuojamą decibalais (db).

 

tarsa

Mokinių pastebėjimas: piko metu šiose gatvėse CO koncentracija ir triukšmo norma arti leistinos, jaučiamas intensyvus išmetamųjų dujų kvapas, dideli mašinų kamščiai. 

Mokykla yra pagrindinė vieta, kur formuojami jaunosios kartos sveiko gyvenimo įpročiai, atsakingas požiūris į ekologiją. Dauguma mokinių į mokyklą važiuoja dviračiais, elektriniais paspirtukais, taip prisidėdami prie švarios ir darnios miesto aplinkos.

 

 

Geografijos vyresnioji mokytoja Nijolė Birštonienė

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija – Lietuvos EKO mokyklų tinklo narė

 I. EKO VEIKLOS MOKYKLOJE ANALIZĖ

Stiprybės Silpnybės

Mokytojų aktyvus domėjimasis naujovėmis.

Aktyvi mokinių veikla, domėjimasis aplinkosauga.

Dalyvavimas projektuose: „Sveikata visus metus“, „Sveika mokykla“.  

Įgūdžių stoka įgyvendinat EKO ugdymą (projektas pradedamas įgyvendinti šiais mokslo metais).

Socialinių partnerių trūkumas.

Galimybės Grėsmės

Bendradarbiavimas su kitomis EKO tinklo mokyklomis.

Projektinės veiklos integravimas į ugdymo procesą (į gamtos, biologijos, geografijos, technologijų pamokas).

Specialistų pasirengimas ir patirtis.

 

IV. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslas – ugdyti brandžius, turinčius esminių ekologijos ir aplinkosaugos žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų mokinius, gebančius savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo.

Uždaviniai:

  1. siekti atsakingo išteklių naudojimo, pagarbos aplinkai, ekologinės kultūros, sveikos gyvensenos;
  2. sudaryti sąlygas tarpdalykinei integracijai ir patirtiniam mokymuisi;
  3. vykdyti gamtosauginius projektus;
  4. vykdyti ekologinį švietimą.

MARIJAMPOLĖS RIMANTO STANKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2020 M. EKO VEIKLŲ PLANAS