Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

 

narcizai 2021

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. 

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu progimnazija buvo aprūpinta gamtos ir technologijų mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais 1-4 ir 5-8 klasių mokiniams.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

1. gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;

2. gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/