„Kūrybinių partnerysčių“ programa

 

intro vasara


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/stankevi/domains/stankeviciaus.lt/public_html/plugins/system/pwebj3ui/libraries/joomla/oauth2/client.php on line 222

„Kūrybinių partnerysčių“ programa

Smagu, kad ir mūsų mokykloje startavo „Kūrybinių partnerysčių" programa. Joje dalyvauja 6a klasės mokiniai bei toje klasėje pamokas vedantys mokytojai.

„Kūrybinės partnerystės” – tai kūrėjų ir mokyklų (mokinių, mokytojų, tėvų) bendradarbiavimas siekiant kūrybiško mokymosi bei ugdymo praktikos pokyčių. Projekto metu keičiasi mokytojų nuostatos, ugdomi mokinių kūrybiško mąstymo įpročiai, siekiama sisteminių bei tvarių organizacinių pokyčių. Nuo 2011 metų liepos „Kūrybinių partnerysčių” programa Lietuvoje įgyvendinama pirmą kartą ir vyks iki 2015 m. sausio.

 

„Kūrybinių partnerysčių” programa Lietuvoje vystoma sėkmingos to paties pavadinimo programos, sukurtos Jungtinėje Karalystėje, pagrindu. Jungtinėje Karalystėje šioje programoje dalyvavo daugiau nei 1 milijonas moksleivių bei daugiau nei 4000 mokyklų.

„Kūrybinių partnerysčių“ modelis siūlo mokykloms unikalią kūrėjų patirtį, ugdymo atnaujinimo idėjas bei praktinę pagalbą jas įgyvendinant, padeda keisti mokymąsi ir sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumui ugdyti – metodus, priemones, organizavimą, aplinką ir mokytojų požiūrį į savo pačių kūrybiškumą bei kūrybiško darbo galimybes.

Programoje „Kūrybinės partnerystės“ dalyvaujančios mokyklos siekia kurti tyrinėjimu pagrįstą mokymąsi, suformuoti mokyklos bendruomenės nuostatą, kad mokymą ir mokymąsi būtina tobulinti kūrybiškais būdais. Svarbiausias programos aspektas yra partnerystė tarp mokyklos mokytojų, mokinių, vadovų, kitų mokyklos bendruomenės narių, kūrybos agento (-ės) ir kuriančių praktikų.

Svarbu suprasti, kad mąstant apie kūrybišką mokymąsi kalba neina apie standartizuotas, nusistovėjusias praktikas ar metodus. Tai veikiau niekada nenutrūkstantis mėginimas suprasti, kokiomis sąlygomis vaikai geriausiai mokosi ir jaučiasi mokykloje. Apie tokį elgesio modelį kalba „Kūrybinės partnerystės“ ir būtent tokį elgesį skatina su mokyklomis bendradarbiaujantys kūrybos agentai ir kuriantys praktikai.

Vienas svarbiausių „Kūrybinių partnerysčių“ tikslų – suteikti pasitikėjimo eksperimentams, įrodantiems, kad kūrybinės veiklos gali būti pilnavertiško mokymosi proceso dalis.

Kūrybiškas mokymasis yra aktyvus, patirtinis, refleksyvus, skatinantis esminius supratimo, gebėjimų ir nuostatų pokyčius. Kūrybiško mokymosi metu tyrinėja ne tik mokiniai, bet ir mokytojai.

Įgyvendinę kūrybiško mokymosi projektą tikimės, kad pagerės mokinių mokymosi motyvacija, pasikeis požiūris į mokomuosius dalykus,pasikeis mokytojų ir mokinių požiūris į tradicinę pamoką, jos struktūrą bei vertinimą, mokyklos bendruomenė taps atviresnė naujovėms, gebės dirbti kartu, mokiniai pasitikės savimi ir išlaisvins tas naujas teigiamas savo charakterio savybes , kurios jiems padės tiek mokantis, tiek vėliau dirbant ar renkantis profesiją, mokytojai įgaus visiškai naujos patirties, kuri padės jiems tobulėti, siekti aukštesnių ugdymo rezultatų, mokykla taps novatoriškesnė, įdomesnė , atviresnė ne tik savo bendruomenei , bet ir miestui.

Mūsų mokyklos bendruomenė atvira naujovėms. Nauja patirtis padės kūrybiškai pažvelgti į mokymą ir mokymąsi, novatoriškai spręsti iškilusias problemas. Kai darbas yra malonus – pasiekiamas aukštesnis galutinis rezultatas. O to mes ir tikimės.

 

Can not load images! LiveConnectClient::query SSL read: errno -5961. Use another HTTP adapter for data in Advanced configuration of OneDrive component.