Nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos mūsų mokykla dalyvauja OLWEUS patyčių ir prevencijos programoje.

 

 intro wint18

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos mūsų mokykla dalyvauja OLWEUS patyčių ir prevencijos programoje.

Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP) – daugiausiai analizuota ir geriausiai žinoma patyčių prevencijos programa pasaulyje. JAV veikiantis Smurto tyrimų ir prevencijos centras paskelbė „Olweus“ programą viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. OPPP paremta daugiau nei 35 metus trunkančiais tyrimais ir yra įgyvendinama įvairiose pasaulio valstybėse. Jos autorius – norvegų profesorius Dan Olweus. 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendina Olweus patyčių prevencijos programą mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Ji skirta pradinių, pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokiniams, taikoma mokyklos, klasės ir individualiu lygmeniu. Už programos įgyvendinimą yra atsakinga mokyklos administracija ir mokytojai, taip pat siekiama įtraukti tėvus ir visą bendruomenę.

Olweus programos tikslas – mažinti patyčias mokykloje, mokant personalą pastebėti, atpažinti bei tinkamai reaguoti į patyčias.

                                             Aušra Žemaitaitienė, Olweus programos koordinatorė mokykloje