Seminaras, skirtas projekto ,,Šešupė ir Seina/ Marycha – jaunimą jungiančios upės‘‘, vykdymui

 

intro vasara

Seminaras, skirtas projekto ,,Šešupė ir Seina/ Marycha – jaunimą jungiančios upės‘‘, vykdymui

             lietuvos-lenkijos-jaunimo-mainu-fondas-300x78 Kovo 26 dieną paskelbti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2016 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatai. Iš viso šiemet bus finansuojama 18 projektų, į rezervą pateko 5 projektai, finansavimo šįkart negavo 41 projektas.

           Tarp paramos gavėjų ir Marijampolės R. Stankevičiaus pagrindinės mokyklos kartu su partneriais – Lazdijų rajono savivaldybės viešąja biblioteka ir Lenkijos Seinų miesto draugija „Origo“ - pateiktas projektas „Šešupė ir Seina/Marycha – jaunimą jungiančios upės“. Šio projekto paraišką kartu su partneriais parengė viešoji įstaiga Nemuno euroregiono Marijampolės biuras.

            Balandžio 25-27 dienomis buvo organizuojami mokymai 2016 metais fondo lėšomis finansuotų projektų rengėjams ir įgyvendintojams, kurie vyko Vilniuje. Jame dalyvavo mūsų mokyklos chemijos mokytoja Laima Žakienė kartu su devintos klasės mokine Rugile Skamaročiūte.                         

             Šiame seminare buvo siekiama gauti daugiau informacijos, lavinti įgūdžius ir atrasti vertybines nuostatas, padėsiančias pasiruošti kokybiškai įgyvendinti jaunimo mainų projektus. Seminaro dalyviai ne tik klausėsi lektorių paskaitų, bet ir patys pristatė savo projektus, aktyviai dalyvavo aptariant juos, dalinosi gerąja patirtimi. Įvairūs projektai ir jų vykdymas daug duoda jaunimui: moko juos bendrauti, dirbti komandoje, skatina būti tolerantiškais, savarankiškais, kūrybingais, atsakingais, drąsiais, nebijoti iššūkių, nugalėti savo baimes, skleisti patirtį, įgytą projekto metu, tarp draugų, įtraukiant ir juos į visuomeninę veiklą.

             Mūsų mokykla birželio 6 – 9 dienomis vykdys projektą ,,Šešupė ir Seina/ Marycha – jaunimą jungiančios upės‘‘, kurio koordinatorė yra biologijos ir technologijų mokytoja Rita Dijokienė.

             Įgyvendinant šį projektą dalyvaus abiejų tautų jaunimas, kuris savarankiškai nagrinės ir geriau pažins viešai prieinamą informaciją apie abi pasienio upes, jų ekologinę situaciją. Bus surengta bendra keturių dienų pažintinė mobili ekologinė stovykla, kurios metu jaunimas kartu su grupių vadovais bei aplinkosaugos specialistais gilinsis į minėtų upių augalijos ir gyvūnijos pasaulį, tirs vandens kokybę, keliaus abiem upėmis, tvarkys pakrantes, rengs bendras pažintines vakarones.

                             Laima Žakienė, chemijos mokytoja