Sveikatos taku

 

ziema2020

Sveikatos taku

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektas ,,Sveikatos taku" (tęstinis) - Mokinių sveikatos ugdymas sukuriant saugią ir sveiką aplinką bei sudarant sąlygas išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius ir nuostatas, stiprinant  jų fizinę, psichinę ir socialinę sveikatą, formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuojant saugų ir turiningą laisvalaikio užimtumą.