Ugdymas karjerai

 

ziema2020

Ugdymas karjerai

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio aprašas, Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (mokytojo knyga) ir Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (mokinio knyga) aprašai prisegtukuose.

Ugdymas karjerai šiuolaikiškai

1Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinėje mokykloje dirbantiems pedagogams tenka sudėtingas moksleivių ugdymo karjerai uždavinys. Klasės auklėtojas yra pagrindinis patarėjas, pagalbininkas šiuolaikiniame darbo pasaulyje, kuris kelia naujus reikalavimus karjerai. Todėl spalio 16 dieną pasitarus su dešimtokų klasės auklėtoja Žydrūne Zubrickiene į susitikimą su 10 klasės mokiniais buvo pakviesti atstovai iš Marijampolės profesinio rengimo centro.

Skaityti daugiau...

Mūsų mokykloje - Kraštotyros muziejaus kilnojamoji paroda „Marijampolė - tautos atgimimo sostinė“

  3 Į Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinę mokyklą atkeliavo Marijampolės kraštotyros muziejaus kilnojamoji paroda „Marijampolė - tautos atgimimo sostinė". Garsius ir lietuvybės žadinimui nusipelniusius žmones, gyvenusius ir dirbusius Marijampolėje, pristatė kraštotyros muziejaus muziejininkas, kraštotyrininkas, aktyvus visuomenės veikėjas Marijampolėje Arūnas Kapsevičius.

Skaityti daugiau...

Išvyka į MPRC

          1 Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos dešimtokai, lydimi auklėtojos Irenos Ūkelienės, lapkričio 22 - osios rytą vyko į edukacinę kelionę, į Marijampolės profesinio rengimo centrą.

           Sutartu laiku prie Marijampolės profesinio rengimo centro mus pasitiko karjeros koordinatorė Irma Petraškaitė ir Statybos mechanikos skyriaus vedėjas Gražvydas Juodišius. Jie papasakojo ir parodė naujai įrengtą ir neseniai atidarytą vienintelį ne tik Marijampolės apskrityje, bet ir visoje Lietuvoje centrą, rengiantį melioracijos transporto sektoriaus specialistus.

Skaityti daugiau...

8b klasės mokiniai lankėsi tėvelių darbovietėse

  MG 3557                                Gegužės 17 dienos ankstyvą rytą mes, 8b klasės mokiniai, turėjome progą apsilankyti dviejų mokinių tėvelių darbovietėse, susipažinti su jų veikla, sužinoti daug naujovių ir pažvelgti į profesijas iš arčiau.

                             Kelionė prasidėjo apie 10 valandą. Ėjome pėsčiomis, žvalgėmės, kalbėjomės. Pirmasis šios išvykos tikslas – „Suvalkiečio“ redakcija.

Skaityti daugiau...

Ugdymas karjerai - sėkmingos ateities garantija

      4Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinėje mokykloje yra sudaryta pedagogų darbo grupė, kuri padeda moksleiviams ugdytis karjeros kompetencijas, žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save,  mokymąsi, saviraiškos, darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis. Viena iš šios grupės konkrečių veiklų organizuojant profesinį veiklinimą - sudaryti sąlygas moksleiviams susipažinti su MPRC, tad mūsų mokyklos dešimtokai kovo 16 d. lankėsi Marijampolės profesinio rengimo centre.

Skaityti daugiau...