Dalykų moduliai

 

 intro wint18

Dalykų moduliai

MARIJAMPOLĖS RIMANTO STANKEVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

DALYKŲ MODULIŲ TVARKARAŠTIS

2018-2019 M. M. I PUSMEČIUI

Eil. Nr. Dalykas, klasė Modulio pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė Savaitės diena

Laikas

Kabineto

Nr.

1.

Anglų kalba,

5b kl.

Aš angliškai kalbančiame pasaulyje Odeta Gluoksnytė Trečiadienis 13.50-14.35 407
2.

Anglų kalba,

5c kl.

Aš angliškai kalbančiame pasaulyje Vilma Lišauskienė Trečiadienis 14.35-15.20 406
3.

Matematika,

5c kl.

Matematikos žinių gilinimas Jolita Ramentovienė

Ketvirtadie-

nis

13.50-14.35 309
4. Anglų kalba, 5a kl. Aš angliškai kalbančiame pasaulyje Daiva Veselgienė Antradienis 13.50-14.35 409
5.

Matematika,

5a kl.

Matematikos žinių gilinimas Vilija Brusokienė Antradienis 12.55-13.40 408
6. Matematika, 6a kl. Matematikos žinių gilinimas Jolita Ramentovienė Pirmadienis 13.50-14.35 309
7.

Anglų kalba,

6c kl.

Aš angliškai kalbančiame pasaulyje Odeta Gluoksnytė

Ketvirtadie-

nis

13.50-14.35 407
8. Lietuvių kalba, 7b kl. Kalbos labirintai Valentina Žilinskaitė Trečiadienis 12.55-13.40 211
9. Anglų kalba, 7c kl. Aš ir anglų kalba Odeta Gluoksnytė Antradienis 13.50-14.35 407
10. Lietuvių kalba, 9 kl. Kalbos vartojimo ugdymas Irena Ūkelienė

Penktadie-

nis

12.55-13.40 210
11.

Matematika,

9 kl.

Matematikos kurso sisteminimas Vilija Brusokienė Trečiadienis 13.50-14.35 408

_______________________  

Tvarkaraštį sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Bačinskaitė

 

Prašymo MS Word formą dėl modulio pasirinkimo galite parsisiųsti iš: Veikla>Dokumentų formos