Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP)

 

intro vasara

2020 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

2020 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai nevyks