2020 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

intro narcizai20

2020 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

2020 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai nevyks