Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

intro narcizai20

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2020 m. nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai nevyks