Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

 

 19ziema

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

  

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (doc; pdf), patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6. NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

Daugiau informacijos galima rasti http://nec.lt

 

* Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į l. e. p. direktoriaus pavaduotoją ugdymui Rimgailę Padimanskienę.

 

2017 - 2018 mokslo metų nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai:

Mokyklos ataskaita (2 klasė)

Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Mokyklos ataskaita (6 klasė)

Mokyklos ataskaita (8 klasė)