Vaiko gerovės komisija

 

intro vasara

Vaiko gerovės komisija

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO

MARIJAMPOLĖS RIMANTO STANKEVIČIAUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

 

Socialinio emocinio ugdymo programa

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Vida Bačinskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

komisijos pirmininko pavaduotoja – vyresnioji socialinė pedagogė Rasa Ūkelienė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo bei smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų prevencijos sritį;

komisijos sekretorė – Aurelija Kovzonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Komisijos nariai:

Violeta Altuchova, psichologė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo sritį;

Olivija Barzdaitienė, vyresnioji socialinė pedagogė, koordinuoja smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos sritį;

Vilma Lišauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, koordinuoja karjeros sritį;

Helena Markevičiūtė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, 8b klasės auklėtoja, koordinuoja smurto ir patyčių prevencijos sritį;

Rūta Burbienė, logopedė, specialioji pedagogė, koordinuoja įtraukiojo ugdymo sritį;

Evelina Martinkėnaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, koordinuoja psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos sritį;

Erika Venckevičienė, pradinių klasių mokytoja, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo sritį;

Žydrūnė Zubrickienė, muzikos vyresnioji mokytoja, 10 klasės auklėtoja, koordinuoja karjeros sritį.