Vaiko gerovės komisija

 

progimnazija virselis

Vaiko gerovės komisija

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO

MARIJAMPOLĖS RIMANTO STANKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

Socialinio emocinio ugdymo programa

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Vida Bačinskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

komisijos pirmininko pavaduotoja – vyresnioji socialinė pedagogė Rasa Ūkelienė, koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo bei smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų prevencijos sritį;

komisijos sekretorė – Aurelija Kovzonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Komisijos nariai:

Rimgailė Alenskaitė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja, 6b klasės auklėtoja;

Olivija Barzdaitienė, vyresnioji socialinė pedagogė, koordinuoja smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo sritį;

Jurgita Brazauskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 1c klasės mokytoja;

Rūta Burbienė, logopedė, specialioji pedagogė, koordinuoja įtraukiojo ugdymo sritį;

Vaida Gumauskienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja, 5a klasės auklėtoja, koordinuoja karjeros sritį;

Evelina Martinkėnaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, koordinuoja psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos sritį;

Aušrinė Motūzienė, biologijos vyresnioji mokytoja, 5d klasės auklėtoja;

Irena Šverčiauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, 1a klasės mokytoja;

Žydrūnė Zubrickienė, muzikos vyresnioji mokytoja, 6c klasės auklėtoja, koordinuoja karjeros sritį.