Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

intro narcizai20

Projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Inovacijų išbandymas”

20200207 094424Mokykla – tai vieta, kurioje mokiniai gali atrasti visas galimybes išbandyti savo pomėgius ar atskleisti talentus. Kaip rodo dauguma edukacinių tyrimų, kūrybiškumas yra esminis mokymosi aspektas ir tolimesnių pasiekimų pagrindas. Šiuolaikinis pasaulis reikalauja iš žmogaus jau nuo pat mažens pasiūlyti kažką inovatyvaus, sukurti kažką naujo. Nepriklausomai nuo mokinio pomėgių, jam turėtų būti sudarytos galimybės nedvejojant įgyvendinti visus norimus projektus.

2019-2020 m. m. mūsų mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Inovacijų išbandymas”.

Skaityti daugiau...

Respublikinė teorinė - praktinė pedagogų konferencija

            I Vasario 19 dieną Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė teorinė - praktinė pedagogų konferencija „Aktyvi mokyklos bendruomenė – saugi, sėkminga mokykla“. Pranešimus lektoriai ir pedagogai skaitė darbo grupėse. Pedagogų pranešimų temos įvairios, pristatymai įdomūs, kūrybingi. Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Bačinskaitė kalbėjo apie mokyklą, skirtą vaikams, tėvams ir mokytojams.

Skaityti daugiau...

GELTONA-ŽALIA- RAUDONA

               IMG 0701Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos bendruomenė mokinių tarybos iniciatyva Lietuvos valstybės atkūrimo išvakarėse pasipuošė tautinės vėliavos spalvomis - GELTONA-ŽALIA- RAUDONA. 

 

 

 

Skaityti daugiau...

Vasario 16-ąją paminėjome kartu

            2   „ Vasario 16-oji – ypatingas tautos pulsas, kuris kiekvieni metai turės atsiliepti, kai po iš bedugnės išsiveržusi laisva, skaisti ugnis, nušviečianti savo sūnums ir vargų praeitį, ir trokštamą ateitį“ .

                                                              Laikraštis „Lietuva“,1919-02-18

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos mokiniai, suburti keturių aktyvių, entziastingų, iniciatyvių 6b klasės mokinių - Alekso Bartkaus, Mildos Piliponytės, Austėjos Vitkauskaitės, Jokūbo Lingaičio, - aktyviai paminėjo Vasario 16-ąją. Visą savaitę bibliotekoje vyko renginiai, pertraukų metu buvo galima peržiūrėti knygų bei nuotraukų parodas, informacinius stendus, skaidres, aukso fondo filmus ir dokumentiką.

Skaityti daugiau...

Siūlome paskaityti

               knygMokyklos bibliotekoje jau galime paskaityti Andy Hargreaves, Michael Fullan knygą „Profesinis kapitalas. Ugdymo pertvarka kiekvienoje mokykloje. Leidėjas „Eugrimas” ( 2019).

Ši knyga yra išversta į lietuvių kalbą ir išleista įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 3“ (2017–2021). Projektą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vykdo Nacionalinė švietimo agentūra kartu su partneriais – VšĮ Mokyklų tobulinimo centru bei ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu. Projekto siekis – auginti Lietuvos švietimo profesinį kapitalą, kurį sudaro sprendimų priėmimo kapitalas: pasitikėjimas žmonėmis ir jų įgalinimas savarankiškai priimti sprendimus; žmogiškasis kapitalas: kiekvienas žmogus, jo kompetencijos, išsilavinimas, kultūra; socialinis kapitalas: pasitikėjimu grindžiami žmonių tarpusavio ryšiai, priklausymas bendruomenėms ir tinklams, savitarpio pagalba.

Skaityti daugiau...